حجم فایل حداکثر 11 مگابایت می‌تواند باشد

تفکیک نقشه‌های سایت weatherbell
تفکیک نقشه‌ها و تصاویر ماهواره سایت weather.us